هیچ سوالی در آیین نامه ها و استانداردها نیست

شما نیز سوالی دارید؟ کلیک کنید
- - > اطلاعیه < - -

به سیستم پرسش و پاسخ تخصصی عمران - نقشه برداری خوش آمدید.

* * * * * * *
...